Untitled 2

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Câu hỏi: Tại sao nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lại quy định phải có họ tên,hộ khẩu thường trú,quốc tịch ,số chứng minh nhân dân,hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ?

Trả lời: Khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định cụ thể nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó quy định việc ghi người đại diện theo pháp luật vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì:

Thứ nhất: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một chứng chỉ pháp lý để công bố địa vị pháp lý của doanh nghiệp, giúp cho mọi người trong việc thực hiện giao dịch với doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể đánh giá về tính pháp lý của doanh nghiệp và sơ bộ đánh giá năng lực tài chính thông qua vốn đăng ký.

Thứ hai: Một trong những yêu cầu rất cơ bản của việc ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế là biết đối tác ký có đúng thẩm quyền hay không? Nếu không đúng thẩm quyền thì hợp đồng đó vô hiệu và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thực tế kinh doanh trong những năm qua đã có không ít hợp đồng được ký kết trái thẩm quyền bị vô hiệu. Việc kiểm tra người ký kết có đủ thẩm quyền hay không trở nên khó khăn và bất tiện trong giao dịch. Luật Doanh nghiệp 2005 đã quy định phải đăng ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn ghi rõ: Số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại chức danh của người đại diện theo pháp luật (có thể là Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị) và cả chữ ký mẫu của họ để giúp các bên giao dịch có đủ thông tin lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật để ký kết và giám sát thực hiện, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thêm yếu tố để trưng cầu khi cần thiết.

Tình huống: Trước đây, thời điểm trước ngày Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực, khi chưa có quy định bắt buộc thông tin về người đại diện theo pháp luật phải có tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có hai cha con trùng tên đều là Nguyễn Mạnh Hùng. Bố bị kết án tù treo về tội tham ô. Con là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của một công ty TNHH. Trong thời gian thử thách, ông bố từ tỉnh A sang tỉnh B dùng danh thiếp của con để ký rất nhiều hợp đồng. Có người phát hiện bố đang bị án treo.

Như vậy, chỉ dùng tên để ký hợp đồng mà không có thông tin về người đại diện rất dễ gây rủi ro cho bên thứ ba và tạo cơ hội cho sự lừa đảo. Vì vậy các nhà soạn thảo Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005 mới thiết kế đưa thông tin người đại diện theo pháp luật vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Theo Luật gia:Cao Bá Khoát và Luật sư: Trân Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664