Untitled 2

Kinh doanh mật mã dân sự

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW tư vấn về thủ tục kinh doanh mật mã dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành:

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp nêu, SBLAW tư vấn như sau:

1.CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật An toàn thông tin mạng 2015;
 • Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

2.KHÁI QUÁT YÊU CẦU

Căn cứ theo những thông tin và câu hỏi được cung cấp bởi Khách hàng, chúng tôi xin tóm tắt yêu cầu của Khách hàng như sau:

 • Yêu cầu về Điều kiện kinh doanh mật mã dân sự.
 • Yêu cầu về Hồ sơ, trình tự thủ tục để được cấp phép kinh doanh mật mã dân sự.

3.Ý KIẾN PHÁP LÝ

3.1.      Điều kiện kinh doanh mật mã dân sự:

 • Doanh nghiệp kinh doanh mật mã dân sự phải được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. Để được cấp Giấy phép, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện, bao gồm:
 • Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin: Doanh nghiệp phải có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin; cán bộ quản lý, điều hành tốt nghiệp một trong các ngành điện tử – viễn thông, công nghệ thông tin, toán học, an toàn thông tin hoặc tốt nghiệp một ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin;
 • Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
 • Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 • Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
 • Có phương án kinh doanh phù hợp: Doanh nghiệp phải có hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật phù hợp với phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản phẩm.

3.2.      Hồ sơ, trình tự thủ tục để được cấp phép kinh doanh mật mã dân sự:

 •  Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được lập thành hai bộ, gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin của đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật;
 • Phương án kỹ thuật gồm tài liệu về đặc tính kỹ thuật, tham số kỹ thuật của sản phẩm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của sản phẩm; tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ; các biện pháp, giải pháp kỹ thuật; phương án bảo hành, bảo trì sản phẩm;
 • Phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
 • Phương án kinh doanh gồm phạm vi, đối tượng cung cấp, quy mô số lượng sản phẩm, dịch vụ hệ thống phục vụ khách hàng và bảo đảm kỹ thuật.

Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ.

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn 10 năm. Sau thời hạn này, doanh nghiệp có thể xin gia hạn Giấy phép.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề nêu ở trên đây, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664