Untitled 2

Nghị định 70/2016/NĐ-CP Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Hoạt động thương mại quốc tế phát triển, cùng với đó, các hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cũng không ngừng được cải tiến. Một trong những phương thức cung cấp dịch vụ hiện nay được thực hiện qua hàng hải. Để đảm bảo an toàn khi cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn đối với phương thức này, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ra Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Nghị định 70/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện cung cấp dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; điều kiện cung cấp dịch vụ khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải; điều kiện cung cấp dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải; điều kiện cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải… và một số quy định cụ thể khác.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn ban hành kèm theo Nghị định này một phụ lục Mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải nhằm đảm bảo việc thi hành nghị định mang lại hiệu quả cao.

Download Nghị định 70/2016/NĐ-CP tại đây: 70_2016_ND-CP_315474

Xem thêm Tư vấn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664