Untitled 2
thành viên hội đồng quản trị

Quy định về thành viên Hội đồng quản trị

Q: Chúng tôi muốn biết về quy định về thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần? Chúng tôi có thể quy định về tiêu chuẩn thành viên trong điều lệ công ty được không?

A: Tiêu chuẩn để là thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn do Điều lệ Công ty quy định.

Nên doanh nghiệp có quyền yêu cầu sửa Điều lệ như ý doanh nghiệp muốn.

Nhưng phải tuân thủ trình tự và thủ tục luật định.

Luật hiện hành là Luật DN 2005 quy định: số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể do điều lệ quy định.

Vậy thì 3, 4 hay 5 là tùy vào điều lệ. Nếu hiện tại điều lệ đang quy định là 5 mà DN muốn là 4 thì cổ đông yêu cầu sửa điều lệ thành 4.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm theo luật định.

Hết nhiệm kỳ mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thì Hội đồng quản trị cũ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi có Hội đồng quản trị mới.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664