Untitled 2
Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện có vốn đầu tư nước ngoài
hợp tác với đối tác nước ngoài

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp hoặc đã đăng kí chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập chi nhánh không nhất thiết phải kèm theo hoặc đồng thời với việc thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664