Trang chủ Tư vấn luật của SBLAW Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp là một lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Dưới đây là một số lĩnh vực chính trong tư vấn luật doanh nghiệp:
 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn lựa chọn hình thức pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ, cổ đông, thành viên sáng lập.
 1. Tư vấn hoạt động doanh nghiệp

 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm luật thuế, luật lao động, luật dân sự, luật thương mại, v.v.
 • Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, thương mại cho doanh nghiệp.
 • Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Tư vấn giải thể doanh nghiệp

 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
 • Tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về việc phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp.
Ngoài ra, tư vấn luật doanh nghiệp còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như:
 • Tư vấn về sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn về đầu tư
 • Tư vấn về cạnh tranh
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Lợi ích của dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp như sau:
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tránh được các vi phạm pháp luật và các rủi ro pháp lý.
 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Lin h?