Untitled 2
1111345(1)

Luật sư tư vấn ly hôn

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng;

Khi khách hàng có nhu cầu được luật sư tư vấn về thủ tục ly hôn, SB Law sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý cho khách hàng.

Dịch vụ tư vấn ly hôn của chúng tôi bao gồm:

1. Luật sư tư vấn về vấn đề nhân thân trong việc giải quyết ly hôn:

– Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn trong trường hợp đơn phương ly hôn hoặc ly hôn thuận tình.
– Tư vấn về thủ tục và chuẩn bị hồ sơ tiến hành ly hôn
– Xác định thẩm quyền giải quyết ly hôn của Tòa án.
– Tư vấn về thủ tục giải quyết ly hôn tại Toà án
– Tư vấn và tiến hành thủ tục hoà giải tại cơ sở và ở Tòa án
– Tư vấn về căn cứ ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình
– Tư vấn về ly hôn theo yêu cầu của một bên và thuận tình ly hôn

2. Luật sư tư vấn giải quyết các vấn đề về tài sản khi ly hôn

– Tư vấn về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn theo quy định của Luật
– Tư vấn và xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân
– Xác định nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ chung, riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
– Tư vấn về cách thức phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn tại Tòa án
– Tư vấn về thủ tục phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn tiến hành ly hôn.

3. Luật sư tư vấn quyền nuôi con và cấp dưỡng khi ly hôn
– Tư vấn và xác định quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn.
– Xác định và yêu cầu cấp dưỡng đối với con sau khi ly hôn
– Tư vấn về quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn của bên không trực tiếp nuôi con
– Tư vấn về thủ tục thay đổi quyền nuôi con 

4. Luật sư tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài 
– Tư vấn về ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
– Tư vấn về ly hôn giữa người nước ngoài có thường trú tại Việt Nam
– Tư vấn về ly hôn giữa công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn và vợ (chồng) nếu họ không có nơi thường trú chung
– Tư vấn về tranh chấp tài sản khi ly hôn

– Tư vấn về tranh chấp nuôi con
– Tư vấn về trình tự, thủ tục công nhận bản án, quyết định ly hôn của toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam theo Công ước New York 1958.

Tin nổi bật

Từ quy định pháp lý đến vụ ly hôn nghìn tỷ

Thẩm quyền của tòa giải quyết tranh chấp tài sản trong hôn nhân

Trong vụ li hôn ồn ào của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập …

Chat Zalo: 0904340664